Lindroos Transport Ab

Daniel Lindroos
daniel.lindrooslindroostransport.fi
Tel. 0400-121123
Fax: 02-423588
Fogdevägen 5
25700 Kimito

Flakbilstransporter mm
Transport och försäljning av allt från krossgrus till mylla
Kipp-/Styckegods